Kwaliteit

De plicht van iedere mondhygiënist is om de kwaliteit van de beroepsuitoefening op peil te houden. De mondhygiënist volgt daarom regelmatig bij- en nascholing. Na de opleiding kan de mondhygiënist de academische opleiding volgen.

Lidmaatschap KRM en NVM
Lezen vakliteratuur
Volgen van bij- en nascholing
Bijwonen studiegroepen
Interne scholing
Kennistoetsen
Implementatie van nieuwe richtlijnen, praktijkwijzers

Klachten

Elke mening telt

Bij Mint vinden wij persoonlijke aandacht voor de patiënt, de mond en behandelingen allemaal even belangrijk. Wij staan open voor opbouwende suggesties. Stuur een e-mail, zodat we de tijd en moeite kunnen nemen om eraan te werken.

Indien je een derde, neutrale partij (klachtenfunctionaris) een casus wil laten beoordelen, dan kun je je klacht indien bij de SKGE.

Indien bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet tot het gewenste resultaat leidt, kan de patiënt ervoor kiezen een gerechtelijke procedure te starten, of zich te wenden tot de Geschilleninstantie Mondzorg (SGIM). De geschilleninstantie geeft een bindend oordeel of uw klacht gegrond is en mag indien de klacht gegrond is, een schadevergoeding toekennen.

Voor meer informatie over mondzorg, behandelingen en kosten kunt u terecht op allesoverhetgebit.

Angst?

Als u:

  • slechte ervaringen in het verleden heeft gehad bij een mondhygiënist of tandarts...
  • bang bent zonder reden...
  • gevoelige tanden en tandvlees hebt...
  • ruim de tijd wilt voor behandelingen...
  • lang niet bent geweest bij de mondhygiënist of tandarts...

Dan is het goed te weten dat u niet de enige bent. Wij vinden het belangrijk om u een comfortabele -vóór-tijdens-na- behandeling te verzorgen.

Dit doen we door:

  • Ruim tijd te nemen tijdens intake en behandeling
  • oppervlakte zalf bij gevoeligheid
  • jaren werkervaring bij Jeugdtandverzorging
  • jaren werkervaring bij zorginstelling voor volwassen en kinderen met verstandelijke beperking en niet-aangeboren hersenletsel